Komplementsprodukt

Genom att koppla samman produkter i Mediablob så kommer dessa automatiskt att visas tillsammans i Shoppa om mallen är anpassad efter det.

Instruktioner

  • 1. Klicka på fliken Complement Products.
  • 2. Markera huvudprodukten.
  • 3. Dra sedan ner och släpp den i nedanstående fönster. Nu är den hållare för sina komplementsprodukter.
  • 4. Sök upp komplementsprodukten, dra sedan ner den och släpp den inuti hållaren.
  • 5. Dra och släpp komplementsprodukterna i den ordning de ska ligga i skyltmallen i Shoppa
  • Plusikonen indikerar att produkten har komplementsprodukter kopplat till sig, denna ikon syns även i Shoppa
  • 6. För att radera komplementsprodukter, klicka på krysset
  • 7. Spara

OBS! Komplementsproduktlistan töms när man byter läge. För att redigera en komplementsprodukt, sök upp huvudprodukten och dra ner den till Complement products. Där kan du redigera ordningen och ta bort eller lägga till produkter.