Om bilder i Mediablob och Shoppa

Bildtyper som Shoppa /Mediablob stöder:

  • JPEG (*.jpg; *.jpeg)
  • PNG (*.png) Stödjer transparens.
  • TIF (*.tif; *.tiff) RGB stödjer transparens.
  • BMP (*.bmp)
  • GIF (*.gif ) Stödjer transparens.
  • WMF (*.wmf )
  • EMF (*.emf ) Har bättre stöd för skrivardrivrutiner än WMF.
  •  • EPS (*.eps ) Kräver AddOn:et ConvertOnServer.
  •  • PDF (*.pdf ) Kräver AddOn:et ConvertOnServer.

OBS! Nedanstående gäller inte i senare versioner av Shoppa från och med 2.16.

Bilder i rätt typ som är större än 1 MB sparar Shoppa automatiskt om till mindre JPEG-filer. Undantaget är PNG som kan vara upp till 2 MB innan de sparas om av Shoppa. Vi rekommenderar att en bild ska vara 1500 pixlar på bredaste ledden för att dessa ska gå att printa ut i format upp till 700×1000 mm.

Transparens på bilder

OBS! Detta gäller inte i senare versioner av Shoppa från och med 2.16.

Vektoriserade bilder som ska vara transparenta, sparas som WMF, mindre än 1MB för att bibehålla transparens. Om bildfilen är större än 1MB kommer Shoppa automatiskt att göra om den till en JPEG och bilden tappar då transparensen. Produktbilder som ska visas utan bakgrund, sparas som PNG (mindre än 2MB) för att få transparens. Om bildfilen är större än 2MB kommer Shoppa automatiskt att göra om den till en JPEG och den tappar då transparensen.

 Shoppa tipsar!

Bildstorlekar som Shoppa version 2.18 stöder är: 1MB, detta oberoende av genomskinlighet.

Det går även att importera bilder upp till 3MB med hjälp av vårt AddOn Bigger Pictures. Bilder med transparens går upp till 6MB med hjälp av AddOn:et.