Produktgrupper

Skapa en ny produktgrupp och lägg till flera produkter samtidigt

Instruktioner

1. Gå in på Product Group Mode.
2. Klicka på ikonen “New Group“.
3. Namnge gruppen.
4. Markera det första fältet – vilket alltid måste vara ett kodfält – (om detta fält inte finns, högerklicka på kolumnraden och sök efter ett kodfält).
5. Kopiera den unika koden för varje produkt som du vill lägga till i din grupp.
6. Klistra in i kodfältet i Mediablob.
7. Save.

Lägg till en produkt i taget

1. Sök efter produkten.
2. Klicka i rutan brevid produkten som du vill lägga till i gruppen.
3. Save.

Ta bort produkter ur gruppen

1. Klicka ur rutan brevid de produkter du vill ta bort från gruppen (detta kommer inte att radera produkten, utan endast ta bort den från gruppen).
2. Save.