Redigera produkter

 • 1. Välj läge Product Mode och sök efter din produkt.
 • 2. Markera fältet du vill göra ändringar i och klicka på Save

OBS!

Esc avbryter redigering i cellen. Om cellen någon gång under redigeringstillfället innehåller en översättning kan man inte trycka Esc. Detta för att förhindra att förändringarna går förlorade om man trycker på Esc-knappen.

Samma ändring på flera produkter

Ska samma ändringar göras på flera fält så är det enkelt att göra samtidigt.

 • 1. Markera det översta fältet som ska ändras.
 • 2. Håll in Shift och markera det understa fältet.
 • 3. Skriv sedan in den gemensamma förändringen.
 • 4. Klicka på Save och nu har alla de markerade fälten fått samma text.

Återställa ändringar

Du kan ångra dina ändringar så länge du inte sparat. Antingen på en produkt eller på flera samtidigt.

 • Klicka med höger musknapp och välj passande återställningsfunktion.
 • 1. Revert Changes in Field – ändrar aktuella celler.
 • 2. Reject Changes in Whole product – förhindrar att andra ändringar kan göras
 • 3. Revert Changes in Whole Product – återställer alla ändringar.
 • 4. Delete Product – tar bort hela produkten.

Redigera produkter i kampanjläget och i prislistor

Ändringar som görs i kampanjläget syns i Shoppa endast under kampanjperioden. När kampanjen är över återgår datan tillbaka till ursprungsinformationen som lades till i Product Mode (när produkten skapades).

I detta exempel har vi en höstkampanj och vi vill byta ut bilden på produkten “Warm Vest” till en bild som matchar kampanjen.
1. Produkten i kampanjen har sin orginal bild.
2. Välj en bild att byta till för just denna kampanj.
3. Placera bilden på den gamla bilden.
4. Se hur den ändras.
5. Klicka på spara fär att behålla ändringarna.

Mer info om ändringar i kampanjer

 • – Endast när en kampanj är publik och ”aktiv” syns den aktuella produktinformationen från kampanjläget i Shoppa.
 • – Grå text i kolumner betyder att datan kommer från Product Mode (när produkten skapades) och de ej är redigerbara.
 • – Svart text i kolumner är redigerbar.
 • – Produktinformationen skriven i kampanjlägen är styrande och visas i Shoppa under kampanjens period.
 • – Alla ändringar gjorda i kampanjläget återgår tillbaka till ursprungsdatan när kampanjen är över
 • – Vanligt att ändra för kampanjer t.ex. text och bild. Exempelvis enligt kampanjens tema; Halloween, slutspurt, julpriser osv.

Detsamma gäller för prislistor.