Hantera mappar och mallar

Det är viktigt att skapa en bra struktur från början, därför rekommenderar vi att du skapar mappar för dina mallar. Mapparna och mallarna kan sedan göras synliga och osynliga, med eller utan tidsstyrning.

När du öppnar Shoppa ser du mappstrukturen i två olika vyer. Till vänster har du tillgång till en trädstruktur där du enkelt navigerar dig igenom alla dina mappar. I mittenvyn kan du se de aktuella mapparna för den plats du befinner dig i, i trädet.

Skapa ny mapp

1. Gå till Mallar fliken.
Markera mappen Mina mallar eller välj en annan mapp att lagra den nya mappen under.
2. Skapa en ny mapp genom att klicka på ikonen Ny mapp
3. Ge mappen ett passande namn. OBS! Namnet måste vara unikt, detsamma gäller för mallar.

Skapa en ny mall

Instruktioner

1. Klicka på knappen “Ny Mall”.
Varje mall behöver ha layouts.
2. Välj format.
3. Välj porträtt eller landskaps position och klicka på “Använd”.
Dina format kommer synas i rutan “Valda Layouter”
4. Du kan döpa om dina layouter
5. Namnge mallen.

Flytta mappar och mallar

Mappar och mallar flyttas enkelt genom att dra och släppa dem till deras nya plats.

Gör mappar och mallar osynliga

När du skapar nya mappar och mallar är det bra att göra arbetsmaterialet osynligt för Plusanvändare (butiker). Du  kan göra mallen synlig när du vill eller ställa in ett datum i förväg.

  • 1. Högerklicka på mappen/mallen.
  • 2. Välj Synlighet.
  • 3. Bocka i Publik för synlig mall eller bocka ur för osynlig. Osynliga mallar/mappar indikeras av att namnet och ikonen blir gråfärgade i vänstervyn.
  • 4. Sätt ett datum om du vill att mallen endast ska synas under en viss period. Tidssättning för framtida visning indikeras av en symbol i form av en klocka på mallen, i vänstervyn. Denna syns endast hos Enterpriseanvändaren.

Shoppa tipsar!

Mallar och mappar flyttas enkelt genom dra-och-släpp till önskad placering.

Det går även att skapa mappar eller mallar enkelt genom att högerklicka i det vita fältet till vänster, där mapp-trädet befinner sig i.