Lägga till bilder på mall

Vi läser av bilder först innan vi läser av text. Bilder kompletterar det textuella för att förhöja förståelsen till innehållet vi läser. I detta kapitel får du därför veta hur du kan lägga in en bild i Shoppa. 

Skapa en bildbox instruktioner

1. Välj Bildverktyget.
2. Dra ut en bildbox över mallen.
3. Behåll bildboxen markerad för att direkt komma in i bildbiblioteket. Välj en bild.
Bilden kommer anpassa sig så att hela bilden får plats i bildboxen. 
4. För att fylla hela bildboxen, gå till Text.
5. Välj Fyll ram proportionellt.

 Shoppa tipsar!

Bilder kan även dras direkt från skrivbordet eller en mapp på datorn till bildmappen i Shoppas bildbibliotek.