Lägga till information och hjälp

Det finns möjlighet att informera om specifika mallegenskaper på mallnivå. Dessutom finns möjligheten för Plusanvändaren att ändra på några mallegenskaper. Plusanvändaren kan även skicka feedback på mallar genom denna informationspalett.

Informera

  • 1. Klicka på fliken info. Välj sedan att lägga till text genom att klicka på Add text. Nu får du en ny ruta att skriva din information i. Upprepa om du vill lägga till flera rutor.
  • 2. Klicka på Add space för att lägga till mellanrum om du har flera olika informationer.

Lägga in extra mallegenskaper

Du kan på kopplade objekt lägga till extra val. I detta exempel så är det valet att kunna visa hur mycket som sparas vid köpet. I detta fall finns redan huvudet med texten Kampanjvara och en färgplatta. Nu vill vi att den ska kunna bytas ut.

  • 3. Gör som ovan men skriv in texten ” Fyll i en 1:a i rutan under för att visa Spara XX:-”.
  • 4. Kopiera textboxen Kampanjvara. Fyll i texten SPARA och lägg till kopplingen Save.
  • 5. Kopiera den tidigare färgplattan och lägg den tillsammans med SPARA-objektet underst. (På samma positioner som de ursprungliga objekten i huvudet.

  • 6. Ange nu att textboxen med Kampanjvara ska vara osynlig tillsammans med salesrule1. Gör detsamma med den ursprungliga färgplattan.
  • 7. Skapa en textbox utanför mallen, sätt in kopplingen Salesrule.
  • 8. Markera textboxen, klicka nu på Add field. Då läggs ett fält benämt Salesrule till.
  • 9. I detta fält kan nu användaren sätta en 1:a så kommer den översta röda plattan och texten Kampanjvara att döljas. Istället visas hur mycket som sparas på detta köp.