Lägga till Text och Pris på mall

Text

Lägg till en textbox instruktioner

1. Välj Textverktyget.
2. Dra ut en ruta över mallen.
3. Välj typsnitt.
En textruta kan vara enkelradig eller flerradig. Vid flerradig bestäms även maxstorleken på texten.
4. Välj enkel- eller flerradig.
5. Vid flerradig, bestäm maxstorlek på texten.
6. Håll nere Shift och tryck på Enter för att skapa ett radbryt i texten.

Stora eller små bokstäver

Under menyn Text finns möjlighet att ange om ett textblock alltid ska skrivas med små (gemena) bokstäver, stora (versaler), att första bokstaven alltid ska vara stor eller att textfältet visar texten precis så som den är skriven.

 Shoppa tipsar!

Typsnittet måste vara i TrueTypeformat (.ttf).

Pris

En Prisbox används istället för en textbox när det kommer till priser och är låst till siffror. Detta möjliggör ett par formateringsalternativ. En prisformatering anger hur priser ska presenteras (med kr på slutet, med :- tecken, upphöjda ören osv.), men också för att kunna utnyttja olika beräkningsfunktioner. Se mer om beräkningar under kapitlet Kopplingar.

Instruktioner

1. Välj Prisverktyget.
2. Dra ut en prisbox över mallen.
3. Välj typsnitt.
4. (Valbar) Välj färg på priset: Vänsterklick på en färgruta fyller hela priset med den färgen. Högerklick på en färgruta ger en kantlinje
5. (Valbar) Välj tjocklek på linjen.
6. Välj prisformatering.

 Shoppa tipsar!

Vid behov av annan form av prisformatering kontakta support för mer information.