Redigera en mall säkert

När en ändring har sparats i en mall går den inte att återställa. Så för att redigera i en mall säkert, rekommenderas att en kopia av mallen görs. Detta sker genom att spara om mallen med ett nytt namn.

Instruktioner

1. Gå till Arkiv.
2. Välj Spara mall som.
3. En kopia skapas, du kan döpa om den om du vill.
4. Redigera i kopian, för då finns originalmallen kvar som back-up.
5. När arbetet är färdigt kan originalmallen raderas. Skulle det dock visa sig att den fortfarande behövdes, så går den att återställa (se hur här).