Utskriftskampanjer

I Shoppa 2.18 finns nu möjlighet att skriva ut kampanjer på ett annat sätt. Skillnaden mellan utskriftskampanjer och multiutskrift är att du kan påverka alla butiker som ingår i kedjan, eller huvudkontoret, att skriva ut dessa samtidigt. I detta avsnitt förklarar vi mer ingående hur detta fungerar.

Publicera kampanj

 • 1. Börja med att välja befintliga skyltar, eller skapa nya unika kampanjskyltar, som ni vill ska ingå i kampanjen.
 • 2. Lägg skyltarna i skrivarkön.
 • 3. Gå till utskriftsfliken och klicka på ikonen Publicera kampanj.
 • 4. Skriv namnet på den publicerade kampanjen, t.ex. Vecka 23.
 • 5. Fyll i under vilken tidsperiod kampanjen ska vara tillgänglig för butiker.
 • 6. Välj vilka av de tillgängliga kampanjerna du vill ska kopplas för att publicera kampanjen. (Obs! Detta steg är inte nödvändigt.)
 • 7. Ange om den ska vara publik eller osynlig.
 • 8. Ange om publiceringen ska ske per automatik hos alla butiker, mer om detta här:
  Automatisk utskrift
 • 9. Klicka Ok.

Redigera kampanj

När skyltarna väl ligger i kampanj-mappen, kan du välja att redigera dem (10). Du kan lägga till eller ta bort skyltar, eller byta format på dem i redigeringsläget (11). Du kan även ändra bild eller pris på skyltarna. För att spara ändringarna klickar du på Publicera kampanj-ikonen (12) och följer steg 5-9 som innan. För att avbryta redigeringsläget klickar du på Avbryt redigering av kampanj (13). När ändringarna genomförts och du publicerat kampanjen på nytt, kommer förändringarna att nå ut till alla butiker.

Köa kampanj

När de eventuella ändringarna är genomförda, samt att du har den valda kampanj-mappen markerad, klickar du på plusset i skrivarikonen för att köa kampanjen. En dialogruta för att köa kampanjen dyker då upp där du kan klicka i följande alternativ:

 • 14. Köa skyltar med kampanjpriser.
 • 15. Köa skyltar med priser som kvarstår efter kampanjens utgångsdatum.
 • 16. Inkludera skyltar från följande kampanjer.
 • 17. Klicka på ok när du valt dina alternativ.

Klicka återigen på skrivarikonen för att skriva ut skyltarna.

Automatisk utskrift

På huvudkontoret kan du med hjälp av denna inställning skriva ut kampanjskyltarna på det angivna datumet hos alla butiker i kedjan.

Följ stegen som innan (1-9), men med Automatisk utskrift i-klickat. Efter att du klickat ok kommer det dyka upp en dialogruta hos alla butikerna som ingår i kedjan. Dialogrutan visar en nedräkning för när kampanjerna kommer skrivas ut. Behöver butikerna mer tid, för att t.ex. byta papper i skrivaren, kan de själva stoppa nedräkningen (18). Därefter klickar de antingen på Skriv ut nu (19), eller på Avbryt (20) för att avbryta processen hos butiken i fråga.

 Shoppa tipsar!

När kampanjens alla inställningar är ifyllda (4-9), kommer det dyka upp en skrivar-ikon bredvid kampanjnamnet bland kampanjerna. Klickar du på den så läggs alla publicerade skyltar i skrivarkön och skrivs därefter ut (14-17).