Verktyg

Verktygen används när man skapar en ny mall i Designläget i Shoppa.

Lista på snabbkommandon

Snabbkommandon

Design Mode – Design/Enterprise only
ctrl+q Add to Printer Queue
ctrl+p Print
ctrl+c Copy
ctrl+x Cut
ctrl+v Paste
ctrl+z Undo
ctrl+shift+z Redo
space Pan Hand
ctrl+a Select All Objects
tab Select Next Object
shift+tab Select Previous Object
ctrl+tab Go to Next Template Tab
ctrl+shift+tab Go to Previous Template Tab
ctrl+shift+e Save as Picture

mouse scrollwheel Scroll / Zoom
drag object + right mouse button click Duplicate Object

Vänstra verktygspanelen

Den övre verktygspanelen

 • 1. Lämna Design läge och Spara
 • 2. Klipp ut, Kopiera, Klistra in
 • 3. Ångra / Gör om
 • 4. Placering: Överst, Flytta upp ett lager, Flytta ned ett lager, Underst
 • 5. Lås upp / Lås objekt för editering utanför Designläget
 • 6. Synlig / Dold vid utskrift
 • 7. Justera objekt i sin ruta (gäller texter och bilder)
 • 9. Gruppering: Guppera, Dela upp objekt och Dela upp alla objekt
 • 10. Förhandsgranska mallen
 • 11. Visa endast synliga fält
 • 12. Typsnitt och Typsnittsstil
 • 13. Prisformatering
 • 14. Text: Enkelradig, Flerradig, maximal Fontstorlek, Radavstånd och Begränsa radantal
 • 15. Hörnradie (gäller rutor)
 • 16. Streckkodstyp
 • 17. Skugga: Dölj / lägg till Skugga, Opacitet och Mjukhet på skugga