Vyer och lägen

I Mediablob kan du granska och editera dina produkter en åt gången i en grafisk vy (Graphical view) eller hantera flera produkter åt gången i en tabellvy (Grid view). Mediablob har också olika lägen där du kan gruppera, prissätta och skapa kampanjer. Du kan välja båda vyerna i samtliga lägen men den här manualen utgår till största delen från Grid View.

Graphical View (grafisk vy)

I den här vyn ser du en produkt åt gången, i form av ett produktkort. All produktinformation som är kopplad till produkten är synlig i en och samma vy. Här kan du förändra tillhörande text och varumärkesbilder, samt se pris- och kampanjkopplingar.

Grid View (tabellvy)

Den här vyn är kolumnbaserad och kan användas för masseditering av produktinformation, men det går även bra att göra enstaka förändringar här.

Modes (lägen)

Det finns fyra lägen i Mediablob där du kan kategorisera och hantera dina produkter på olika sätt.

  • 1 I Product Mode – läser du in och kommer åt all produktinformation om alla produkter, utom prisinformationen.
  • 2 I Campaign Mode – kan du se alla kampanjer och produkterna som är kopplade till dessa.
  • 3 I Product Group Mode – kan du dela in och komma åt dina produkter gruppvis. Detta är ett bra stöd om produkterna är väldigt många.
  • 4 I Price List Mode – läser du in och kommer åt prisuppgifterna som är kopplade till produkterna.

 Tips från Shoppa!

Alla fyra lägen kan väljas i båda vyerna; Graphical View och Grid View. Denna manual kommer mestadels visas i Grid View.

Översättningar

Mediablob stödjer flera språk och har ett översättningsverktyg. Om flera språk används så visas detta med flaggor överst på skärmen, under menyn. Önskar du ha flera språk ta kontakt med vår Support.

Klicka på en flagga för att visa produkterna på respektive språk. Land med flera språk har en drop down meny.

I kampanj- och prislista läget visas bara de aktuella priserna och kampanjerna (från valt land). Man kan manuellt sortera språk i Translation editor som finns  under menyn View.

Högerklicka på översättningar för att radera dem. ‘Esc’ avbryter redigering i cellen. Om cellen någon gång under redigeringstillfället innehåller en översättning kan man inte trycka ‘Esc’. Detta för att förhindra att förändringarna går förlorade om man trycker på Esc-knappen.