Kopplingsbeskrivningar

Amount

(amount)
Fältet är till för att ange mängden i en förpackning.
Amount används tillsammans med Unit för jämförelseprisberäkning.
Exempel: 150-300 (g), 1 (kg), 330 (ml), 2 (l)

Brand

(brand)
Fältet är till för produktens varumärke.
Exempel:
Orrefors
Kellogg’s
Adidas
Om det finns en varumärkeslogo så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Chain specific fields

(text1, text2 osv)
Det finns ett antal generella textfält som kan användas för olika syften.

Color

(color)
Fältet beskriver produktens färg.

Corporation

(corp)
Fältet är till för namnet på produktens leverantör. En leverantör kan i sin tur kan ha flera varumärken som då skrivs under Brand.
Om leverantören har en logobild så är den vanligtvis kopplad till det här fältet.

Country of origin

(country of origin)
I detta fält så skriver du ursprungslandet. T.ex. Ett äpple kan ha ”Sverige” i fältet.

Depth

(depth)
Fältet beskriver produktens djup (mått).

Diameter

(diameteter)
Fältet beskriver produktens diameter.

EAN 13

(ean13)
Fältet är till för EAN-13. Används oftast för produktsökningar och generering av streckkod.

Effect

(effect)
Fältet anger effekten på produkten.
Exempel: En dammsugare kan ha effekten 1800 W.

E-learning

(elearning)
Fältet är till för hjälpinformation om produkten för säljpersonalen. Rekommenderat antal tecken är 200 och det maximala antalet tecken är 400.

Inventory

(inventory)
Fältet kan innehålla information som skrivs ut på hyllkantsetiketter som hjälp vid inventering och order. Exempel: Produkten är beställd per pall; varje pall innehåller 12 produkter. Grossistens identitetsinformation eller namn kan också inkluderas i fältet osv.

Keywords

(keywords)
Ord som används för att söka på produkten. Dessa ord är vanligtvis inte tillgängliga i produktens
beskrivande text. Det kan exempelvis vara felstavade ord eller synonymer.

Long description

(infolong)
Fältet är till för en mer detaljerad beskrivning av produkten. Fältet är oftast flerradigt och har en liten fontstorlek. Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal tecken är 400.
Om det finns en 4:e produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Multioffer Amount

(multi)
Fältet är till för antalet av produkten i ett multierbjudande. Ex: En kedja vill sälja två produkter till priset av en. Värdet i multifältet skulle då vara 2.

Multiple codes

(code1, code2 osv)
Det finns femton kedjespecifika kodfält som kan användas för att ge en produkt multipla koder.

Pack Size

(packsize)
Fältet är till för antalet i ett flerpack.

Page

(page)
Fältet beskriver på vilken sida produkten finns i t ex ett reklamutskick.

Price

(price)
Fältet är till för produktens pris. Under en kampanj kommer ”pricebefore” automatiskt att sättas i Shoppa.
Exempel: Priset för en produkt i systemet är ”99.00”. Kampanjen C1 definieras att vara aktiv från datum A till datum B och priset på produkten är ”79.00”. När en Shoppaanvändare börjar skriva ut skyltar på denna produkt kommer produktens pris att bli ”79.00” och 99.00 skrivs som ”pricebefore”.

Price combined

(price combined)
En manuell inmatning av ett paketpris. Användas oftast tillsammans med uträkningen Save Price combined för att räkna ut hur mycket man sparar på paketet.

Price recommended

(pricerec)
Fältet är till för ett pris som leverantören kan rekommendera till sina återförsäljare.

Product name

(productname)
Fältet är till för namnet på produkten.
Exempel: Löparsko
Rekommenderat antal bokstäver 10, max 20

Om det finns en produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Properties

(properties)
Fältet beskriver attribut eller kännetecken för en produkt. Exempel på ett karakteristiskt attribut är täthet eller styrka på ett material.
Exempel
a. Material: Blykristall
b. Ingredienser: Majsmjöl, socker, malt, kryddor, salt, askorbinsyra (vitamin C), niacinamide, järn, riboflavin (vitamin B2).
c. Material: Läder
Om det finns en 5:e symbol för märknings som svanenmärkt osv, så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Refund

(refund)
Fältet är till för pantvärdet på en produkt.

Sales argument long

(salong)
Fältet är till för en längre säljande produkttext. Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal 400.

Sales argument short

(sashort)
Fältet är till för en kort säljande produkttext. Rekommenderat antal tecken är 20 och maximalt antal 50.

Sales package unit

(sales package unit)
T.ex. Om du har en fläskfilé på 500g och den säljs för 49kr/kg så är sales package unit ”kg”

Seals

(seals)
Fältet är till för märkning som fair trade, svanenmärket, nyckelhålsmärkning osv. Om det finns en symbol så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Short description

(infoshort)
Fältet är till för en kort produktbeskrivning, där man beskriver produktens speciella egenskaper eller skillnader mot liknande produkter. Fältet är tänkt att vara kortfattat och relativt stort i teckenstorlek. Rekommenderat antal tecken är 20 och maximalt antalet tecken är 50. Om det finns en 3:e produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Specifikation

(spec)
Fältet är till för tekniska specifikationer som t.ex. mått, ingredienser, volym och energiförbrukning. Rekommenderat antal tecken är 20 och maximalt antal tecken är 50.

Sub Brand

(subbrand)
Fältet är till för produktens eventuella andra varumärke.
Exempel:
På produkten Coca-Cola light är subbrand Coca-Cola Light och brand Coca-Cola.
Om det finns en 2:a varumärkesbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Target group

(target)
Fältet är till för åldersrekommendationer, i sällskap av föräldrar osv. Om det finns en 3:e symbol för märknings som svanenmärkt osv, så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Technical namne

(techname)
Fältet är till för produktens tekniska namn. Exempel:
a. Champagne – Diamond Edition
b. Kellogg’s Special K cereal
c. Adidas Goodyear Race Leather
Om det finns en 2:a produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Treatment

(treatment)
Fältet är till för rekommendationer om hur produkten ska skötas/behandlas.
Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal tecken är 400. Om det finns en 2:a symbol för märknings som svanenmärkt osv, så är den vanligtvis kopplad till detta fält.

Unit

(unit)
Fältet är till för produktens mått.
Exempel: Kg, g, ml osv.

Volume

(volume)
Fältet beskriver produktens volym, ex 1m³ (en kubikmeter).

Warranty

(warranty)
Den skriftliga garanti som ges till köparen av en ny produkt, t.ex. anges hur tillverkaren kommer
att göra reparationer eller byta ut defekta delar.

Width

(width)
Fältet beskriver produktens bredd.