Läsa in produktlista

Oftast är Mediablob redan kopplad till en eller flera databaser med produktinformation men om du har en produktlista i excelformat kan du enkelt läsa in den. Innan du börjar inläsningen är det viktigt att du följer anvisningarna om kolumnfiltrering. Läs mer om kolumnfiltrering under Skapa ny produkt.

Till att börja med

Obs: för att importera en prislista från Excel måste kolumnerna stämma överrens med ordningen i Mediablob.

  • 1. Mediablob: Gå till Edit i huvudmenyn, se till att Paste Creates Rows är valt. Allt du klistrar in nu kommer att läggas på nya rader och inte skriva över något som redan finns.

Att importera en produktlista

Instruktioner

1. Markera och kopiera din produktlista i Excel.
2. Arrangera kolumnerna i Mediablob som de är i Excel.
3. Om en kolumn saknas, högerklicka var som i kolumnlisten och sök efter den saknade kolumnen i pop-up fönstert.
4. Klicka på den första kolumnen (OBS: den första kolumen måste alltid vara en kodkolumn) Se till att fältet endast blir blått. Klistra in produktlistan.
5. Observera hur datan förs över från Excel och placeras sig i kolumnerna.
6. Save

OBS! Om flera produkter innehåller samma värde kommer ett felmeddelande att visas när du ska spara. Rader som innehåller samma värde markeras med utropstecken. Justera fälten så att varje produkt blir unik eller radera produkten och läs in den på nytt.

 Shoppa tipsar!

Paste Creates Rows = klistra in flera rader. Används i samband med sökning bland befintlig produktinformation och komplettering.

Paste Overwrites Existing Rows = söker i befintlig produktinformation, samt ersätter/lägger till produktinformation.

Duplicera produkter

1. Markera och högerklicka på en eller flera produkter och välj Duplicate Selected Product.

Produktkopian hittar du sedan längst ner i produktlistan. Den nya produkten behöver egna unika värden i vissa fält (EAN13 eller Code 1 – 4) innan den kan sparas. Du får en varning vid inklistring av dubbletter. (Läs mer om detta här: Skapa en ny produkt.)