Innan utskrift – koppla skrivare

I Shoppa har du möjlighet att ange vilken skrivare eller vilket fack på skrivaren som ska väljas vid utskrift av de olika utskriftsformaten. Anger du ingen skrivare så kommer Shoppa att välja ”Windows default”, alltså Windows standardskrivare. Har du bara en skrivare med ett fack så behöver du inte koppla skrivare.

Alternativ 1: Skrivarinställningar

Så här gör du:

 • 1. Klicka på i-symbolen vid önskat format. En informationsruta öppnas.
 • 2. I kopplingslistan hittar du kopplingar som redan är skapade.
 • 3. Klicka på Lägg till för att skapa en ny koppling. Rutan Skrivarkoppling öppnas.
 • 4. Välj skrivare. Du kan ansluta en lokal skrivare eller en nätverksskrivare.
 • 5. Välj pappersstorlek för utskrift.
 • 6. Välj papperskälla/fack.
 • 7. Ge ev. kopplingen ett namn. Vid behov, bocka i rutan för Skärmärken.
 • 8. Klicka Ok. Den nya skrivarkopplingen finns nu i kopplingslistan. Den gäller för alla av det valda formatet i Shoppa.
 • 9. För att ändra en koppling i efterhand, klicka på i-symbolen och välj Redigera.

Alternativ 2: Koppla skrivare

Så här gör du:

 • 1. Välj Koppla skrivare under Arkivmenyn.
 • 2. I kopplingslistan hittar du kopplingar som redan är skapade.
 • 3. Klicka på Hantera. Rutan Skrivarkopplingar öppnas.
 • 4. Välj skrivare. Du kan ansluta en lokal skrivare eller en nätverksskrivare.
 • 5. Välj pappersstorlek för utskrift, till exempel A4.
 • 6. Välj papperskälla/fack.
 • 7. Ge ev. kopplingen ett namn. Vid behov, bocka i rutan Skärmärken.
 • 8. Klicka Ok. Den nya skrivarkopplingen finns nu i kopplingslistan. Den gäller för samtliga av det valda formatet i Shoppa.
 • För att ändra en koppling i efterhand, välj Koppla skrivare under Arkivmenyn och välj Redigera.