Feedback

Om du hittar ett fel eller önskar en förändring i din mall kan du skicka ett feedback-meddelande. Meddelandet går direkt till den mallansvariges e-postadress. Feedbackfunktionen hittar du genom att klicka på i-symbolen och öppna informationspanelen.

1. Välj den mall du vill skicka feedback om.
2. Klicka på i-symbolen.
3. Klicka på Skicka feedback (öppnas som pop-up).
4. Fyll i formuläret.
5. För att förtydliga vad felet är, kan du med hjälp av pennverktyget markera på mallen vad ditt ärende gäller.
6. Klicka på Skicka.