Söka i en mall

Ett redigerbart fält i en mall omges av en blå ram. Om du tillhör en kedja som har en koppling till en produktdatabas kan du direkt i mallen söka efter en produkt. Genom att klicka på de olika fälten ser du om det kommer fram en ikon av ett förstoringsglas. Då har du möjlighet att söka direkt i fältet. Heter fältet till exempel Name kan du söka på produktens namn. På fältet Brand kan du söka på varumärken osv.

Så här söker du i en mall:

  • 1. Klicka på ett fält som du vill söka i.
  • 2. Du får upp ett sökfält  och en lista under sökfältet med förslag på produkter. Skriv in det du vill söka efter. Du kan välja en produkt från listan eller fortsätta enligt punkt 3.