Utskriftskampanjer

I Shoppa version 2.18 och framåt finns det flera sätt att skriva ut kampanjer på. Ett av dem är att använda sig av utskriftskampanjer. Till skillnad från multiutskrift är en utskriftskampanj en färdig skrivarkö som huvudkontoret lagt upp.  

Skriva ut hela kampanjen

Instruktioner

1. Gå till Skrivarkö-fliken.
2. Markera mappen med den kampanj som ska skrivas ut.
3. Klicka på plus-ikonen.
4. Rutan Köa kampanj öppnas, där du kan välja mellan ett antal olika alternativ.
5. Klicka på Ok, när du gjort dina val.
6. Klicka på Skrivarikonen för att skriva ut skyltarna, det är möjligt att skriva ut flera format samtidigt.

Redigera kampanjskyltar

När huvudkontoret har publicerat en kampanj har du innan utskrift möjlighet att redigera skyltarna i kampanjen.

Instruktioner

1. Gå till Skrivarkö-fliken.
2. Markera kampanjen i den vänstra kolumnen.
3. Välj format att redigera.
4. Klicka på de fält som ska ändras, alla fält med en blå ram runt sig är redigerbara.
5. Ändra format genom att byta layout.
6. Ändra antalet kopior genom att klicka på skylten i vänsterspalten och använd sedan + eller – .

Direktutskrift av kampanj

Huvudkontoret kan publicera en utskriftskampanj som är kopplad till en kampanj. Vid utskrift är det endast utskriftskampanjens produkter som skrivs ut, även om huvudkampanjen innehåller fler produkter.

Utskriftskampanjen visas under Kampanjfliken i form av en skrivarikon till vänster om kampanjnamnet. För att kunna redigera skyltarna innan utskrift måste du gå in i fliken Skrivarkö. Klickar du på skrivarikonen vid kampanjnamnet läggs alla skyltarna i skrivarkön och skrivs därefter ut, utan möjlighet till redigering.

  • 1. Klicka på Kampanjfliken.
  • 2. Klicka på Skrivarikonen till vänster om kampanjnamnet.
  • 3. Fönstret Skriv ut kampanj öppnas. Du får nu välja hur du vill skriva ut kampanjen.
  • 4. Klicka Ok, när du gjort dina val. Utskriften påbörjas omgående.

Automatisk utskrift

Huvudkontoret kan även välja att lägga upp en kampanj som ska skrivas ut automatiskt hos alla butiker som ingår i kedjan. När en sådan kampanj är upplagd får du upp en ruta på skärmen som meddelar att du fått material som ska skrivas ut.

  • 1. En nedräkning påbörjas. Nu har du möjlighet att till exempel byta papper i skrivaren.
  • 2. Om du behöver mer tid kan du välja att stoppa nedräkningen.
  • 3. Klicka därefter på Skriv ut nu eller
  • 4. Klicka på Avbryt för att avbryta processen.