Produktdatabas

Om du tillhör en kedja som har en koppling till en produktdatabas kan du direkt i Shoppa söka efter produktinformation till dina skyltar. Det finns flera sätt att filtrera och söka på produktinformationen för att få ett mer specificerat sökresultat.

1. Sökning

Sökningen sker på samtlig produktinformation i realtid. Du kan göra ditt sökresultat mer exakt genom att skriva in flera sökord.

2. Filtrering med sökfilter

Intill Sökfältet har du en pil med underliggande val. Så här kan du begränsa sökresultatet:

  • 1. Alla produkter – samtliga produkter.
  • 2. Mina produkter – endast lokala produkter (om ni har en sådan integration).
  • 3. Ändrade sedan utskrift – endast produkter som har ändrad information sedan du skrev ut dem senast. Gäller per arbetsstation.
  • 4. Ändrade sedan igår – endast produkter som har ändrad information sedan igår.
  • 5. Ändrade senaste 7 dagarna – endast produkter som har ändrad information de senaste 7 dagarna.
  • 6. Ändrade senaste 30 dagarna – produkter som har förändrats de senaste 30 dagarna.

3. Urval med tidsreglaget

Med tidsreglaget får du tillgång till priser som gäller för en viss period, till exempel kommande kampanjpriser eller prislistor. Dra reglaget i sidled för att ändra till önskat datum. Reglaget placeras innan eller efter det datumet produkterna prisförändrades.

Denna ikon indikerar att en produkt är placerad i en kampanj under den valda perioden.

4. Sortering

Sökresultatet sorteras i bokstavsordning på varumärke. Finns produktbild visas även denna i sökresultatet. Vid fler än 250 träffar visas sökresultatet över flera sidor.

5. Komplementsprodukter

Vissa produkter har en extra symbol i form av ett plus i övre vänstra hörnet. Produkten har då en eller flera komplementsprodukter. Om du pekar med markören på plussymbolen så kommer du att se vilka. Välj en mall med plats för komplementsprodukter, alternativt en mall för flera produkter, så kommer även komplementsprodukterna att följa med in i mallen när du drar in huvudprodukten.

6. Produkter som finns i kampanj

Om produkten har en symbol i form av ett kalenderark, ingår den i en kampanj.